Kortárs magyar szerzők művei I.

A magyar irodalom mindig is bővelkedett írói és költői nagyságokban, tehetségekben. A 20. század első fele kiadópolitikájának köszönhetően előtérbe is kerültek a magyar művek kiadásai (lásd. pl. a Singer és Wolfner Kiadó Magyart a magyarnak sorozatát). A kortárs irodalomban sincs ez másként, az írás továbbra is igen népszerű önkifejezési forma (legyen szó akár kiváló szövegalkotási képességek kihasználásáról vagy a reflektorfénybe kerülésről egyaránt). Az utóbbi formától inkább tekintsünk el és vegyük sorra, hogy könyvtárunkban jelenleg milyen kortárs szerzők műveihez lehet hozzáférni. Hozzáteszem, a lista csak szemelvény, ezen felül még bőven van miből csemegézni.

Első szerzőnk, Vámos Miklós (1950-) ismert közéleti személyiség is írói tevékenysége mellett. Termékeny szerzőnek számít, 35 regénye is megjelent. A könyvtárunkban legutóbb az Apák könyve című munkája került ki a polcokra, emellett a Szitakötő és a Húrok című munkája, amely tartalmazza a Ha én Bródy volnék és a Teniszezz velem! című írásokat. Ez utóbbiban személyes emlékeit és élményeit osztja meg az olvasókkal. Az Apák könyve egy nagyszabású családregény, s mint ilyen, mindig fordulatos, izgalmas történet. A Szitakötő című regényében a saját nemzedéke történetét dolgozza fel, így sokan magukra ismerhetnek a sorok között. Vámos stílusa egyaránt tartalmaz elgondolkodtató és humoros elemeket, divatos szóval letehetetlennek is tarthatjuk regényeit. Jelzete V 28.

Hász Róbert (1964-) vajdasági magyarként született, 1991 óta él Szegeden. Magyar nyelv és irodalom szakon végzett. Regényeit több nyelven, németül és franciául is kiadták. Könyvtárunkban jelenleg két kötetével találkozhat az Olvasó, mindkettő történelmi regény. A künde című története három szálon fut, történelmileg az egyik legérdekesebb és legforráshiányosabb korszakban játszódik, a honfoglalás és az államalapítás közötti időben. A három szál tipográfiailag is elkülönül a Kortás Kiadó gondozásában megjelent kötetben. Másik regénye, A Vénusz vonulása már a 18. századba kalauzol minket, ahol egy fiatal jezsuita tudós, János életét, utazását és útkeresését követhetjük nyomom, ami párhuzamba áll az akkori korszak jelentős változásaival. Jelzete H 39.

Darvasi László (1962-) törökszentmiklósi születésű szerző, így különösen fontos könyvtárunk számára. Minden művét kötelező jelleggel gyűjtjük. Legismertebb munkája a Trapiti című ifjúsági regény. Legutóbb beszerzett művei között megtaláljuk a Pálcika című mesekönyvet, a felnőtt könyvtár részére pedig a Vándorló sírok című novelláskötete, vagy a Zord apa című kisregénye, amely detektívregény és szerelmes regény is egyszerre. Műveinek egységes levonata az, hogy korokon átívelő cselekménnyel rendelkeznek, éles ábrázolásmódjának köszönhetően könnyű befogadni a történeteket. A Vándorló sírok a bibliai időktől napjainkig tartó novellákat tartalmaz, ahol a tulajdonképpeni főszereplő, Jézus meg sem jelenik, csak a háttérből olvashatjuk ki létezését. Jelzete D 27.

Lackfi János (1971-) szintén többkötetes szerző immár, foglalkozik regényekkel, novellákkal, gyermekirodalommal egyaránt. Termékeny író ő is, műfordításokkal is foglalkozik. Könyvtárunkban megtalálható szint több műve, ezek közül az egyik a Csak úszóknak! című gyűjtemény, amely tartalmaz prózákat, esszéket, tanulmányokat egyaránt. Sok témát érint ebben a kötetében a szerző, például foci, zene, irodalom. Csapongó stílus, váltakozó helyszínek, vers- és műelemzések várnak az olvasóra, valóban könnyű lenne ilyen kavalkádban elsüllyedni. Lackfi igényesen használja anyanyelvét, ezért ki is áll. Homo hungaricus (Milyenek a magyarok) című könyvében azonban angol nyelven (is) mutatja be a magyar népet (Magyar Man), nagy mennyiségű öniróniával és humorral. Angol nyelvtudással rendelkezőknek ajánlható munka. Jelzete L 10.

Folytatása következik.

/Veres Tamás, tájékoztató könyvtáros/