Pszichológia, önismeret, nevelés

Könyvtárunk - ahogyan az már bebizonyosodott a korábbi bejegyzésekből - igyekszik minden olyan tudományterületen széles kínálatot biztosítani beiratkozott olvasóinak, ami számottevő érdeklődésre tarthat okot. Az egyik ilyen terület a szakácskönyvek, gasztronómia mellett a pszichológiai témájú könyvek, amelyek magukban foglalják a családi kapcsolatokról, önismeretről szóló könyvek, tanulmányok mellett az általános pszichológiai tankönyveket, párkapcsolati könyveket, gyermeknevelési tanulmányokat is. Ez a témakör azért is népszerű, mert nincs olyan ember, akit ne érintene például a társas kapcsolatok pszichológiája. Persze vannak, akik saját ismereteiket elegendőnek tartják egy jó kapcsolathoz, nem szabad azonban elfeledni, hogy tanulni, tájékozódni sosem késő. Több ismert szerző, mint Vekerdy Tamás, Ranschburg Jenő, Bagdy Emőke, Csernus Imre művei is megtalálhatók a kínálatban. A mai ajánlott kötet azonban Popper Péter (1933-2010) előadásainak válogatása, aki az egyik legismertebb pszichológus, nevelési tanácsadó volt.

Lélekrágcsálók című kötetében (Kulcslyuk Kiadó, 2010, jelzete 150 P 85) legismertebb előadásaival találkozhatunk amely kiváló kiindulópont azok számára, akik szeretnének elmélyedni a szerző életművében. Popper Péter művei ezen válogatásának témái között találhatunk olyat, ami a családdal foglalkozik (Családi boldogság, családi pokol?) vagy gyermekneveléssel (Ősök és utódok, aminek felütése igen meglepő lehet a mai szülőknek, ugyanis a gyermek verésének módozatait és nevelési célú alkalmazását taglalja). A Belső erőforrásaink nyomában című tanulmánya az önismerethez, saját magunk felfedezéséhez nyújt segítséget, főleg, hogy ebben a világban az eltorzult értékrend következtében sokkal kevésbé tudjuk saját magunkat felfedezni, saját értékeinket maradéktalanul elfogadni. A szerző foglalkozik még a szorongás, félelem témakörével, a hazugságok problematikájával is. Igen változatosra sikerült a válogatás, a viszonylag rövid, de élvezetes fejezetek során saját magunk is elkezdjük keresni a válaszokat a miértekre, hogyanokra. Kiemelkedőnek találom abból a szempontból is, hogy dogmaként kezelt nevelési, pszichológiai elveket cáfol meg vagy közelít meg más szempontból. Popper Péter legismertebb művei szintén elérhetőek, kölcsönözhetőek könyvtárunkban, a fentebb említett szerzők műveivel egyetemben.